Profil

Nasze usługi:

 

- wykonawstwo z montażem i uruchomieniem kompletnych likii do produkcji brykietu i pelletu o różnych wydajnościach

- wykonawstwo na zamówienie poszczególnych urządzeń do linii brykietowania i pelletowania, w tym wydajny i niezawodny rozdrabniacz typu "roto" i inne rozdrabniacze

- wykanawstwo rębaków o różnych wydajnościach i ich remonty

- wykonawstwo transporterów w/g potrzeb zamawiającego

- urządzenia wiatrowe do natleniania stawów rybnych

- obróbka metali o dużych gabarytach

 

 

Podstawowe urządzenia to:

- rozdrabniacz typu "roto" wydajność do 5 T/h

- młyny domielające kilka typów w/g wymogów odbiorcy

- wentylatory transportowe

- zbiorniki z mieszadłami

- podajniki różnych typów w/g wymogów odbiorcy

- brykieciarki w/g wymogów odbiorcy

- pelleciarki o wydajności 2,t T/h

- chłodnie z przesiewaczami, itp.